NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De immigratie in België – Aantallen, stromen en arbeidsmarkt: Rapport 2009

20-04-2010

Elk jaar publiceert de OESO een rapport van het Systeem voor permanente
observatie van de migraties (SOPEMI) over de internationale migratiestromen.
Dat rapport is grotendeels gebaseerd op de bijdragen van een dertigtal nationale correspondenten, waaronder België. Het document “De immigratie in België: Aantallen, stromen en arbeidsmarkt: Rapport 2009” omvat de Belgische bijdrage voor het SOPEMI-rapport van 2009. Het biedt een overzicht van de recente migratietrends en van de evolutie inzake het migratie- en inburgeringsbeleid in België in 2007.

Het eerste gedeelte geeft een beschrijving van de populaties van Belgen en vreemdelingen die op het Belgisch grondgebied verblijven en van de evolutie in de periode 1983 tot eind 2007. Het tweede gedeelte behandelt de migratiestromen van Belgen en buitenlanders. Het derde hoofdstuk geeft een kijk op de situatie van de asielzoekers en de vluchtelingen. In een vierde hoofdstuk worden de vreemdelingen belicht vanuit de invalshoek van de werkgelegenheid en werkloosheid. Het vijfde hoofdstuk behandelt de resultaten van de enquête van 2007 met betrekking tot de arbeidskrachten van buitenlandse origine en hun positie op de arbeidsmarkt. In het zesde hoofdstuk tot slot komt de politieke actualiteit op het gebied van migratie aan bod.
Het rapport “De immigratie in België: Aantallen, stromen en arbeidsmarkt: Rapport 2009” kan gedownload of besteld worden in de module Publicaties.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens