NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wijziging van de rookwetgeving

11-05-2010

Op 10 mei 2010 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen. Titel 12, hoofdstuk 8 van deze wet bevat een wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook. De wijzigingen hebben in het bijzonder betrekking op het recht van de werknemer op een rookvrije werkplaats.

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid

Voortaan is de werkgever diegene die strafrechtelijk verantwoordelijk is voor de naleving van het rookverbod dat geldt op de werkvloer. Hij kan worden gestraft met de straffen die zijn opgenomen in artikel 81 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

Toezicht

Bovendien werd een bepaling aan de wet van 22 december 2009 toegevoegd die het voor de bevoegde ambtenaren mogelijk maakt om de naleving van het rookverbod te controleren. Dit toezicht valt onder de bevoegdheden van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW).

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens