NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Verbodsbepaling inzake het binnenbrengen van alcohol op het werk opgeheven

03-06-2010

Op 3 juni 2010 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 19 mei 2010 tot opheffing van artikel 99 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

Artikel 99 van het ARAB bevatte het verbod om gedistilleerde alcoholische dranken en gegiste dranken met een gehalte van meer dan 6% volume alcohol binnen te brengen in de fabrieken, werkplaatsen en bureaus, alsmede op elke arbeidswerf, de bijhorigheden inbegrepen.

Deze maatregel was evenwel niet efficiënt doordat ze geen enkel verbod van alcoholgebruik inhield.

Bovendien was een opheffing van dit artikel aangewezen omdat de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad op 1 april 2009 de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid hebben gesloten. Deze CAO nr. 100 legt aan iedere werkgever van de private sector op om voor het geheel van zijn personeel een preventief alcohol- en drugsbeleid uit te werken.

Meer informatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens