NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuw model voor het jaarverslag van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

24-06-2010

Op 24 juni 2010 is het ministerieel besluit van 9 juni 2010 tot vaststelling van het model van jaarverslag van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPB) in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Waarom een nieuw model ?

Het vroegere model van jaarverslag dat door de externe diensten werd gebruikt dateerde immers van 1980 en was niet langer in overeenstemming met de actuele reglementering. Het wordt dan ook opgeheven en vervangen door een nieuwe model dat rekening houdt met de geldende reglementering, zoals deze betreffende de structuur van de externe diensten, de opdrachten inzake risicoanalyse en gezondheidsbeoordeling van de werknemers en de multidisciplinaire aanpak van preventie.

Inhoud van het nieuwe jaarverslag

Na de vermelding van de identificatiegegevens van de EDPB, zijn organisatie en zijn samenstelling op het vlak van het personeel, concentreert het model van jaarverslag zich op de activiteiten van de afdeling medisch toezicht van de EDPB: het aantal onderzochte werknemers, het aantal specifieke medische onderzoeken, de inentingen, het voortgezet gezondheidstoezicht,….

De volgende rubriek betreft de deelname aan de vergaderingen van het comité voor preventie en bescherming op het werk of van het overlegcomité. Vervolgens moeten de activiteiten van de afdeling risicobeheersing van de EDPB worden opgesomd, zoals de uitgevoerde bedrijfsbezoeken en de onderzoeken van arbeidsongevallen.

De vormingen, studies en activiteiten georganiseerd of ontwikkeld door de EDPB dienen eveneens te worden vermeld. Tenslotte kan in de laatste rubriek diverse informatie worden meegedeeld; bijvoorbeeld: welke campagnes worden georganiseerd?

Inwerkingtreding

Dit ministerieel besluit voorziet geen specifieke datum van inwerkingtreding. Het zal dus volledige uitwerking krijgen ten aanzien van alle EDPB 10 dagen na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, met andere woorden vanaf 4 juli 2010

Tekst van het besluit

De tekst van het nieuwe besluit vind u in de module Regelgeving: Ministerieel besluit van 9 juni 2010 tot vaststelling van het model van jaarverslag van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (PDF, 292KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens