NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Verslag Acties ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen - Herhaling: einde termijn 1 Juli 2010

16-07-2010

Het jaarlijks evaluatieverslag en financieel overzicht van de acties ten voordele van de risicogroepen dient neergelegd te worden vóór 1 juli 2010 ter griffie van de AD Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Dit verslag is aan te vullen door de sectoren en de ondernemingen die een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten hebben voor het gebruik van het bedrag van 0,10% van de loonmassa gedurende het jaar 2009.

Meer informatie over risicogroepen vindt u in het thema Werkgelegenheid.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens