NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wijziging van het KB 21/09/2004 betreffende de bescherming van stagiairs door het KB 26/08/2010

06-09-2010

Het koninklijk besluit van 26 augustus 2010 wijzigt het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs. Deze wijziging ondervangt de gevolgen van het arrest nr. 198.873 van 14 december 2009 van de Raad van State waarbij de artikelen 7bis en 9 tot 13 werden vernietigd.

De werkgever kan derhalve opnieuw een beroep doen op de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de onderwijsinstelling voor de uitoefening van het gezondheidstoezicht op de stagiairs. In dat geval geldt een specifiek tarief van 61,13 euro dat overeenstemt met de prestaties in verband met het gezondheidstoezicht. Dit bedrag wordt ten laste genomen door het Fonds voor de Beroepsziekten.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens