NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Het evaluatieverslag 2009 van het stelsel van de dienstencheques is beschikbaar

27-10-2010

Het evaluatieverslag 2009 van het stelsel van de dienstencheques is beschikbaar.

Het werd opgesteld door Idea Consult op vraag van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
In het eerste deel wordt een algemeen beeld geschetst van het stelsel van de dienstencheques op basis van enkele kerncijfers van gebruikers, erkende ondernemingen en werknemers.

In deel twee van het rapport wordt de kwaliteit van de tewerkstelling behandeld aan de hand van volgende thema’s: loon- en arbeidsvoorwaarden, verloop van dienstencheque-werknemers, opleiding en omkadering van dienstencheque-werknemers.

Anders dan de vorige jaren wordt in deel drie voor de eerste maal in het evaluatierapport ook de loopbaan van een dienstencheque-werknemer uitgebreid bekeken.
In het vierde en laatste deel wordt een beeld gegeven van de kostprijs van het stelsel van de dienstencheques voor het jaar 2009. Daarnaast is er opnieuw een heel nieuw luik waarin een impactanalyse gemaakt wordt van verschillende beleidsopties.

Het rapport kan geraadpleegd worden in de module Publicaties.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens