NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Permanentie eindejaarsperiode 2010-2011

23-12-2010

Opgelet: de diensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn gesloten tussen kerstmis en nieuwjaar. Ze zijn terug beschikbaar vanaf 4 januari 2011.
In noodgevallen kan men tijdens de sluitingsperiode de permanentie van de toezichtsdiensten contacteren.

Toezicht op het Welzijn op het Werk

Ter herinnering: de regionale directies van het Toezicht op het Welzijn op het Werk moeten voornamelijk gecontacteerd worden ingeval van een ernstig arbeidsongeval zoals bedoeld in artikel 27 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk  . Het moet dus gaan om een dodelijk arbeidsongeval of een arbeidsongeval waarvan het gebeuren in direct verband staat met een afwijkende gebeurtenis of met een voorwerp dat voorkomt op de lijsten opgenomen als bijlage van ditzelfde besluit en dat aanleiding heeft gegeven tot een blijvend letsel.

In een dergelijk geval kan het GSM-nummer van de ambtenaar van wacht verkregen worden door het kantoor te bellen dat bevoegd is voor de onderneming:

  • Antwerpen: 03 232 79 05
  • Brussel: 02 233 45 46
  • Limburg en Vlaams-Brabant: 013 35 90 50
  • Oost-Vlaanderen: 09 265 78 60
  • West-Vlaanderen: 050 44 20 20
  • Chemische risico's: 02 233 45 12

Toezicht op de Sociale Wetten

Voor dringende vragen, onder meer omtrent vooropzeg of onderbreking van de arbeidsovereenkomst, is de permanentie voor de Nederlandstalige directies gewaarborgd op woensdag 29 december tussen 9u en 17u:

  • Directie Antwerpen: 03 213 78 10
  • Directie Hasselt: 011 35 08 80
  • Directie Aalst: 053 75 13 33
  • Contactcenter West-Vlaanderen: 078 15 03 98

Beste wensen voor 2011!

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens