NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwe regelgeving inzake welzijn van uitzendkrachten

01-01-2011

Op 28 december 2010 is in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten verschenen.

Dit besluit,dat hoofdstuk IV van titel VIII van de Codex over het welzijn op het werk vormt, heft het koninklijk besluit van 19 februari 1997 tot vaststelling van maatregelen betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk van uitzendkrachten op.

De datum van inwerkingtreding werd vastgelegd op 1 januari 2011.

Het nieuwe koninklijk besluit verfijnt en actualiseert de verplichtingen inzake welzijn zoals deze werden vastgelegd in het thans opgeheven koninklijk besluit van 19 februari 1997 ten aanzien van het uitzendbureau en de gebruiker van uitzendkrachten.

Zo wordt er een model van werkpostfiche opgesteld, worden de onthaalverplichtingen versterkt en worden de verplichtingen inzake gezondheidstoezicht verduidelijkt. Bovendien wordt het mogelijk voor een uitzendbureau een beroep te doen op meerdere externe diensten, wordt een centrale gegevensbank opgericht en worden er wijzigingen aangebracht inzake de organisatie van de kosten.

Voor nog meer informatie hieromtrent, zie deĀ toelichting over het koninklijk besluit van 15 december 2010.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens