NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Erkenningsvereisten voor controlediensten aangepast aan Europese Dienstenrichtlijn

27-01-2011

Op 26 januari 2011 verscheen in het Staatsblad het koninklijk besluit van 9 januari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats.

Dit besluit voert enkele aanpassingen door die noodzakelijk werden geacht om het besluit in overeenstemming te brengen met de Europese Dienstenrichtlijn.

De belangrijkste wijziging op dit punt betreft de mogelijkheid om niet alleen Belgische verenigingen zonder winstoogmerk (VZW’s) te erkennen als externe dienst voor technische controles op de werkplaats, maar ook andere instellingen, tenminste zolang zij maar een gelijkwaardige rechtsvorm hebben naar het recht van de lidstaat van vestiging binnen de Europese Economische Ruimte.

Daarnaast wordt verduidelijkt welke beslissingen inzake erkenning de minister kan nemen en wanneer: de erkenning kan namelijk worden verleend, gedeeltelijk worden verleend, worden verleend voor een beperkte duur of worden geweigerd. Er wordt ook voorzien in een sanctiemechanisme dat inhoudt dat de erkenning van een externe dienst voor technische controles die zich niet in regel stelt binnen de opgelegde termijn, kan worden beperkt of ingetrokken, of dat er slechts een voorlopige erkenning kan worden verleend.

Tenslotte moet de externe dienst voor technische controles beschikken over een accreditatie, afgeleverd hetzij door Belac, hetzij door een andere instelling die aangesloten is bij de European Co-operation for Accreditation. Deze accreditatie moet gebeuren volgens de norm NBN EN ISO/IEC 17020.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens