NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De uitgave 2011 van de brochure “Wegwijs in de deeltijdse arbeid” is beschikbaar

23-02-2011

De nieuwe uitgave van deze brochure “Wegwijs in de deeltijdse arbeid” is vanaf nu beschikbaar. De bedragen voor 2011 zijn aangepast.

Deze brochure stelt de reglementering inzake de deeltijdse arbeid voor en de gevolgen ervan op het gebied van de sociale zekerheid. Zij behandelt achtereenvolgens de arbeidsovereenkomst, de vaste of veranderlijke uurroosters, de afwezigheden, de minimumduur van de prestaties, de bijkomende uren en het loon.

De gevolgen van deeltijdse arbeid op het vlak van de sociale zekerheid komen eveneens aan bod: de verzekering geneeskundige verzorging, de kinderbijslag, pensioenen, jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen,… De brochure maakt ook een uitgebreide stand van zaken van het aspect werkloosheid. Tot slot komt de aanmoedigingspremie van de Vlaamse Gemeenschap aan bod.

U kan de brochure “Wegwijs in de deeltijdse arbeid” raadplegen of bestellen in de module publicaties.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens