NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen – belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2011 naar aanleiding van de CAO nr. 90bis

25-02-2011

Wijzigingen met betrekking tot de opmaakprocedure

 • de collectieve arbeidsovereenkomsten en de toetredingsaktes tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen moeten opgesteld worden overeenkomstig de verplichte modellen;
 • de toetredingsakte en het toekenningsplan maken voortaan deel uit van eenzelfde document;
 • het ontvangstbewijs overhandigd door de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten wordt afgeschaft en vervangen door een verklaring op erewoord.

Wijziging met betrekking tot de wijze van berekening van de voordelen

Naast de periodes van moederschapsrust worden nu ook de periodes van jaarlijkse vakantie en de wettelijke feestdagen gelijkgesteld met periodes van effectieve arbeidsprestaties.

Gevolgen van deze wijzigingen

De collectieve arbeidsovereenkomsten en de toetredingsaktes tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen die vanaf 1 april 2011 bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO worden neergelegd:

1) moeten verplicht worden opgesteld overeenkomstig ofwel het model van collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, ofwel het model van toetredingsakte tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (beide modellen zijn beschikbaar op deze site);

2) moeten de volgende periodes gelijkstellen met periodes van effectieve arbeidsprestaties voor de berekening van het voordeel:

 • dagen waarop de onderneming wegens jaarlijkse vakantie is gesloten alsook de dagen waarop de werknemer buiten die periode jaarlijkse vakantie neemt,
 • de wettelijke feestdagen en de dagen ter vervanging van de wettelijke feestdagen.

Dit betekent dat toetredingsakten die de periodes van jaarlijkse vakantie en de wettelijke feestdagen voor de ganse referteperiode uitsluiten voor de berekening van het voordeel niet goedgekeurd kunnen worden.

Indien deze periodes enkel worden uitgesloten voor de maanden vóór april 2011 (zoals bijvoorbeeld de maanden januari, februari en maart 2011) kunnen de toetredingsakten worden goedgekeurd.

AANDACHT: De periodes van moederschapsrust zoals bedoeld in artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 moeten altijd worden gelijkgesteld met periodes van effectieve arbeidsprestaties voor de berekening van het voordeel.

Nieuw model vanaf 1 april

1) het verplichte model van collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen moet de volgende nieuwe vermeldingen bevatten:

 • de verklaring dat er in de onderneming al dan niet een preventieplan bestaat;
 • het aantal betrokken werknemers op het ogenblik van de opmaak van de collectieve arbeidsovereenkomst.

2) het verplichte model van toetredingsakte tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen moet de volgende nieuwe vermeldingen bevatten:

 • de verklaring dat er in de onderneming al dan niet een vakbondsafvaardiging bestaat voor de betrokken werknemers voor wie het voordeel wordt ingevoerd (indien er een vakbondsafvaardiging bestaat moet het plan via collectieve arbeidsovereenkomst worden ingevoerd);
 • de verklaring op erewoord dat er al dan niet opmerkingen werden gemaakt in het register en dat het register aan de algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten werd bezorgd. Indien er opmerkingen werden gemaakt, verklaart de werkgever op erewoord dat de uiteenlopende standpunten al dan niet werden verzoend.

  Deze verklaring op erewoord vervangt het ontvangstbewijs van de ambtenaar van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten, die vanaf 1 april 2011 de ontvangst van het opmerkingsregister niet langer zal bevestigen;
 • de verklaring dat er in de onderneming al dan niet een preventieplan bestaat;
 • het aantal betrokken werknemers op het ogenblik van de opmaak van de toetredingsakte.


Meer informatie betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen vindt u in het thema Arbeidsreglementering > Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens