NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

België scoort op Europees vlak dankzij voortdurende daling van de werkloosheidsgraad

05-04-2011

Vice-Eerste minister en minister van Werk, Joëlle Milquet, is tevreden te vernemen dat de werkloosheidsgraad in ons land blijft dalen. Dat blijkt uit cijfers die vandaag door Eurostat, het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie, werden vrijgegeven. Zo kent de werkloosheidsgraad in België op een jaar tijd een constante terugval van 8,4 procent in februari 2010 tot 7,6 procent in februari 2011.

De werkloosheidsgraad in de Eurozone voor februari 2011 bedraagt 9,9 procent, terwijl ze in februari 2010 10 procent bedroeg. Wat de 27 landen van de Europese Unie betreft, bereikte de werkloosheidsgraad 9,5 procent in februari 2011 tegenover 9,6 procent een jaar eerder.

De weerstand die de Belgische arbeidsmarkt aan de crisis heeft geboden, wordt door verschillende internationale instanties die de verschillende maatregelen die ons land heeft genomen in de schijnwerpers plaatsten, een voorbeeld genoemd. Maar, ook al mogen we tevreden zijn over de vaststelling dat we tijdens de crisis goed hebben gepresteerd op vlak van werkgelegenheid, toch heeft onze arbeidsmarkt nood aan nieuwe structurele maatregelen. Dit maakt dat er op zeer korte termijn nood is aan een regering die deze maatregelen kan nemen, zodat België het hoofd kan bieden aan de vergrijzing en zijn sociaal model kan vrijwaren.

In het kader van de Europa 2020-Strategie, heeft de Europese Unie een doelstelling inzake werkgelegenheid van 75 procent tegen 2020 vooropgesteld, die door de lidstaten moet worden omgezet in een nationale doelstelling. België heeft zich voorgenomen om tegen 2020 een werkgelegenheidsgraad te bereiken van 71 à 74 procent. Joëlle Milquet heeft, in het kader van de voorbereidingen van het Nationaal Hervormingsprogramma, voorgesteld om zich harder in te zetten en tegen 2020 een werkgelegenheidsgraad te bereiken van 73,2 procent. Dat betekent een stijging van de werkgelegenheidsgraad met 5,8 procent, wat overeenkomt met een jaarlijkse stijging met 48.000 bijkomende jobs tegenover een gemiddelde stijging met 43.000 extra jobs per jaar gedurende de vorige jaren. Zulk percentage moet hand in hand gaan met een duidelijke strategie, met duidelijke en ambitieuze maatregelen zowel op federaal als regionaal niveau en via een nauwe samenwerking tussen de verschillende gezagsniveaus.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens