NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De ministerraad keurt drie voorontwerpen van wet goed ter organisatie van de sociale verkiezingen

08-04-2011

Vice-Eerste minister en minister van Werk, Joëlle Milquet, is zeer tevreden dat de ministerraad op 8 april 2011 drie voorontwerpen van wet heeft goedgekeurd die de organisatie regelen van de sociale verkiezingen, die zullen doorgaan tussen 7 en 20 mei 2012.

Elke vier jaar vinden er verkiezingen plaats voor de oprichting en vernieuwing van de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk. Deze sociale verkiezingen betreffen ongeveer 6.000 ondernemingen en ongeveer 9.000 sociale overlegorganen (verdeeld over 3.000 ondernemingsraden en 6.000 comités voor preventie en bescherming op het werk).

Deze sociale verkiezingen vormen een essentieel onderdeel van ons sociaal overlegmodel, voornamelijk omdat ze dit overleg tussen werkgevers en werknemers binnen de ondernemingen organiseren.

Een eerste voorontwerp van wet dat op 8 april werd goedgekeurd, handhaaft de drempel van 100 werknemers voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden bij de sociale verkiezingen van 2012. Voor de ondernemingen die in 2008 een ondernemingsraad moesten verkiezen, blijft de drempel van 50 werknemers gehandhaafd.

De twee andere voorontwerpen van wet maken de regels voor de verkiezingsprocedures en de procedureregels voor sommige gerechtelijke beroepen van toepassing voor de sociale verkiezingen.

Deze drie teksten zijn gebaseerd op de unanieme adviezen van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad. Er is vooral aandacht besteed aan kostenvermindering en aan administratieve vereenvoudiging voor de bedrijven.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens