NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Bericht voor de instellingen die beschikken over een erkenning om cursussen eerste hulp te geven : Belangrijke verandering vanaf 1 juli 2011

06-06-2011

Als gevolg van het in werking treden van het koninklijk besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, bestaat het systeem van de toekenning van erkenningen niet meer en is het vervangen door een procedure voor opname in een « lijst van instellingen of werkgevers die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken » zoals beschreven in artikel 12 van dit besluit. De instellingen die vóór 1 juli 2011 geen nieuwe aanvraag hebben ingediend om te worden opgenomen in de voornoemde lijst zullen hun vormingsactiviteiten voor hulpverleners niet langer kunnen voortzetten, de vroegere erkenning vervalt van rechtswege op 1 juli 2011.

Om te worden opgenomen in de « lijst van instellingen of werkgevers die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken » kan u een aanvraag indienen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens