NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De uitgave 2011 van de brochure «Wegwijs in de studentenarbeid» is beschikbaar

22-06-2011
De uitgave 2011 van de brochure "Wegwijs in de studentenarbeid" is beschikbaar.

Opgelet, deze brochure richt zich tot studenten die werken in 2011 en bevat informatie over de huidige wetgeving. De belangrijke wijzigingen van het systeem die eerder aangekondigd werden, treden pas in werking vanaf 1 januari 2012. Een nieuwe editie van deze brochure zal in het begin van 2012 gepubliceerd worden.

De brochure richt zich zowel tot de studenten als tot de werkgevers. Ze herinnert aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die gelden voor de betrokken partijen. De student vindt er informatie over zijn rechten en over de gevolgen op het vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid. De brochure gaat ook in op de beschermingsmaatregelen voor studenten en de voorschriften over het welzijn op het werk. Ze bevat tot slot een lijst met nuttige adressen en een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor de tewerkstelling van studenten.

De brochure "Wegwijs in de studentenarbeid" kan gedownload of besteld worden via de module Publicaties

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens