NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De wetsontwerpen over de organisatie van de sociale verkiezingen in 2012 werden goedgekeurd door de Commissie Sociale Zaken van de Kamer

07-07-2011

Vice-Eerste minister en minister van Werk, Joëlle Milquet, heeft de goedkeuring aangekondigd van drie wetsontwerpen op 6 juli 2011 door een uitgebreide meerderheid van alle democratische partijen in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het gaat om drie ontwerpen die ze had voorbereid voor de organisatie van de sociale verkiezingen, die plaatsvinden tussen 7 en 20 mei 2012.

De wet van 20 september 1948 zegt dat om de vier jaar sociale verkiezingen georganiseerd moeten worden. De laatste hebben plaatsgevonden in mei 2008. De data voor de volgende sociale verkiezingen werden door de sociale partners voorgesteld in een unaniem advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) van 2 maart 2011.

In het kader van de voorbereidingen van de sociale verkiezingen van 2012 werd de vraag over de drempel voor de instelling of vernieuwing van een ondernemingsraad opnieuw op de agenda van de sociale partners gezet. Deze adviseerden evenwel geen wijzigingen aan de bestaande regels voor de sociale verkiezingen aan te brengen, met uitzondering van de akkoorden die ze tevoren al hadden afgesloten en die opgenomen waren in een unaniem advies van de NAR van 7 december 2010.

De minister van Werk heeft deze unanieme akkoorden van de sociale partners opgenomen in de drie wetsontwerpen die net werden goedgekeurd door de Kamer.

Het eerste wetsontwerp geeft een wettelijke basis aan de drempel van 100 werknemers voor de oprichting of vernieuwing van een ondernemingsraad en de drempel van 50 werknemers die nodig zijn voor de instelling van een comité Preventie en Bescherming op het werk. Het wetsontwerp handhaaft ook de regel dat ondernemingen die gewoonlijk 50 werknemers in dienst hebben en die bij vorige sociale verkiezingen, die van 2008 dus, een ondernemingsraad hadden of hadden moeten instellen omdat zij toen 100 werknemers of meer telden, opnieuw een ondernemingsraad moeten instellen en dus in 2012 sociale verkiezingen moeten organiseren.

Het tweede wetsontwerp maakt de bestaande regels van de verkiezingsprocedure ook voor de volgende sociale verkiezingen van toepassing, en dit met inbegrip van enkele aanpassingen uit de unanieme adviezen van de sociale partners. Het gaat hier met name om de vereenvoudiging van de procedure inzake elektronische stemming en om een aantal administratieve vereenvoudigingen voor de ondernemingen, die hen moeten toelaten om de kosten van de organisatie van sociale verkiezingen te drukken.

Het derde wetsontwerp – trouwens een ontwerp voor een bicamerale wet – maakt de specifieke procedureregels voor juridisch beroep die van toepassing waren voor de sociale verkiezingen in 2008, ook van toepassing op volgende sociale verkiezingen.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens