NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Het Grondwettelijk hof geeft nog twee jaar tijd voor verdere vooruitgang in de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden

11-07-2011
Het Grondwettelijk hof heeft op 7 juli 2011 een arrest geveld waarin het Hof aan ons land nog twee jaar geeft om een aantal verschillen in de statuten van arbeiders en bedienden weg te werken, zoals daar zijn: de verschillende opzegtermijnen, de ‘carensdag’ en het gewaarborgd loon.

Volgens het arrest waarmee het Grondwettelijk hof geantwoord heeft op een prejudiciële vraag van de Arbeidsrechtbank van Brussel, blijven de huidige wettelijke bepalingen van kracht tot er nieuwe worden aangenomen, wat conform aan het arrest ten laatste per 8 juli 2013 dient te gebeuren.

De minister van Werk Joëlle Milquet roept de sociale partners op om hun werkzaamheden ter zake weer op te nemen, hetzij binnen de Nationale Arbeidsraad, hetzij binnen de Groep van 10, om tegemoet te kunnen komen aan de deadline die het arrest oplegt.

Bij gebrek aan akkoord onder de sociale partners tegen dan, zal het een volgende regering toekomen om de nodige maatregelen te nemen om de statuten van arbeiders en bedienden verder te harmoniseren.

Bron: persbericht van het cabinet van de minister van Werk 
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens