NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ontslagbescherming in geval van vaderschapsverlof of geboorteverlof

20-07-2011

Via de wet van 11 juni 2011, die er kwam op initiatief van het parlement, kunnen werknemers die gebruik (willen) maken van hun recht op vaderschapsverlof of geboorteverlof, zich zeer binnenkort beroepen op een ontslagbescherming.   Deze bescherming houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig mag beëindigen gedurende een periode die ingaat op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever tot 3 maanden na die kennisgeving.    De werkgever mag wel ontslaan om redenen die geen verband houden met de opname van dit verlof. 

Bij niet-naleving van deze ontslagbescherming betaalt de werkgever aan de werknemer een forfaitaire vergoeding gelijk aan het loon voor drie maanden, bovenop de verbrekingsvergoeding die desgevallend verschuldigd is. 

Deze ontslagbescherming is van toepassing op alle werknemers die vanaf 30 juli 2011  hun werkgever schriftelijk in kennis stellen van het opnemen van vaderschapsverlof of geboorteverlof. 

Gewijzigde wetgeving: artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 25quinquies van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen. 

Bron: Wet van 11 juni 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de bescherming van het vaderschapsverlof betreft (B.S.,  20 juli 2011).    

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens