NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Invoering in België van de « Europese Blue Card » voor hooggekwalificeerde werknemers

28-07-2011
Vice-Eerste minister en minister van Werk, belast met het Migratie- en Asielbeleid, Joëlle Milquet, heeft aangekondigd dat de ministerraad op 20 juli 2011 een wetsontwerp en drie koninklijke besluiten goedgekeurd heeft die de bepalingen van de Europese richtlijn van 25 mei 2009 omzetten op de voorwaarden voor toegang en verblijf in België van onderdanen van derdelanden met het oog op een hooggekwalificeerde baan.

Deze richtlijn heeft tot doel hooggekwalificeerd personeel van een bijzonder verblijfsvergunning te kunnen voorzien. Dit bijzonder verblijfsdocument draagt de naam van « Europese Blue Card ». Het laat zijn houder toe niet alleen het grondgebied te betreden en er te verblijven, maar ook er te werken. De voorwaarden voor de toegang tot de arbeidsmarkt worden immers op dit verblijfsvergunning vermeld.

Meer details over de “Europese Blue Card” vindt u op de website van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens