NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwe uitgave van de brochure “Wegwijs in het arbeidsreglement”

08-08-2011
De FOD Werkgelegenheid publiceert een nieuwe uitgave van de brochure “Wegwijs in het arbeidsreglement”. Ze is vanaf nu beschikbaar.

Het arbeidsreglement is een document dat onder meer vermelding maakt van de uurroosters van de werknemers, de wijze van de betaling van het loon, de duur van de jaarlijkse vakantie,… Dit document is eveneens een instrument voor de werkgever om bepaalde bijzondere verplichtingen voor zijn werknemers vast te leggen.

De brochure biedt een vrij volledig overzicht van de regelgeving en ze bevat een model van een arbeidsreglement en een lijst met nuttige adressen. De editie 2011 herneemt de aangepaste bedragen en de aanpassingen aan artikel 18 en 20 over het welzijn op het werk en het verbod van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De brochure “Wegwijs in het arbeidsreglement” richt zich in de eerste plaats tot de werkgevers uit de privé-sector.

Ze kan ook interessant zijn voor iedereen die betrokken is bij de toepassing van het sociaal recht en voor werknemers die een beter inzicht wensen in de draagwijdte van de verplichtingen in dit domein.

De brochure "Wegwijs in het arbeidsreglement" kan gedownload of besteld worden via de module Publicaties.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens