NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Toezicht op de naleving van REACH op de arbeidsplaats geregeld in wet productnormen

26-08-2011

Op 19 augustus 2011 is de wet van 27 juli 2011 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid in het Belgisch Staatsblad verschenen.

De wet betreffende de productnormen viseert voortaan bijkomend ook de arbeidsbescherming.

Met de publicatie van deze wet zijn meerdere objectieven gerealiseerd, zoals het strafbaar stellen van de bepalingen van de REACH-verordening waarop een inbreuk kan worden gepleegd door een werkgever.

Op die manier worden de strafsancties die in de wet productnormen worden voorzien voor inbreuken op de REACH-verordening op een en dezelfde manier toepasbaar op de arbeidsplaats wanneer de verplichtingen van de REACH-verordening zich richten tot werkgevers ter bescherming van hun werknemers.

Hiertoe voorziet deze wet ook in de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wet op de arbeidsplaats. Voor de bevoegdheden van deze ambtenaren wordt verwezen naar de bepalingen van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. Deze bepalingen zijn vanaf 1 juli 2011 opgenomen in titel 2 van het Sociaal Strafwetboek.

De wet voorziet bovendien in de opheffing van de wet van 28 januari 1999 betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden. De materie geregeld in die wet wordt voortaan immers behandeld door de wet productnormen, de REACH-verordening en de CLP-verordening.

Meer informatie over de wet betreffende de productnormen vind je in het thema Welzijn op het werk > Gerelateerde regelgeving > Productnormen ter bescherming van de werknemers 
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens