NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Financiële regels van het betaald educatief verlof voor het schooljaar 2011-2012

06-09-2011

De ministerraad heeft op 2 september 2011 op initiatief van de minister een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de financiële regels vaststelt inzake betaald educatief verlof voor het schooljaar 2011-2012.
Het ontwerp bevat volgende maatregelen:

  • Vanaf 1 september 2011 tot 31 augustus 2012 wordt het brutoloon voor de uren educatief verlof begrensd tot 2.653 euro.
  • De terugbetaling aan de werkgevers wordt verhoogd en beperkt tot een forfait van maximum 21,23 euro per uur educatief verlof voor het schooljaar 2011-2012.
  • Het bedrag van de werkgeversbijdrage blijft op 0,05% vanaf het vierde trimester 2011 tot en met het derde trimester 2012. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens