NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Hervorming van de studentenarbeid: voorstelling van de webstek www.studentatwork.be

22-11-2011

De Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Koen Snyders, heeft samen met Vice-Eerste minister en minister van Werk, Joëlle Milquet de webstek www.studentatwork.be voorgesteld, die online komt om de inwerkingtreding per 1 januari 2012 van de nieuwe wettelijke regeling rond studentenarbeid voor te bereiden.

Deze webstek biedt studenten en hun ouders voortaan de mogelijkheid praktische en concrete informatie te downloaden over de hervorming van de studentenarbeid. Per 1 januari 2012 zal elke student via de internettoepassing ’50 Days’ ook zijn dagencontingent kunnen natrekken.

Het nieuwe stelsel wordt per 1 januari 2012 van kracht en heeft dus geen weerslag op de prestaties van jobstudenten in de loop van de rest van dit kalenderjaar. Het is perfect evenwichtig, veel transparanter en bovendien budgettair neutraal.

De hervorming biedt niet alleen grotere eenvoud en meer soepelheid, maar houdt ook rekening met volgende twee belangrijke principes:

- de student blijft voor alles een student en is geen werknemer met een bijzonder statuut;
- de studentenarbeid mag geen deloyale concurrentie vormen voor de arbeid van laaggeschoolde werknemers en andere werkzoeken-den.

Ter illustratie: gedurende de drie zomermaanden van 2010 hebben 337.377 jongeren binnen het kader van de studentenarbeid gewerkt.

 

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens