NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Het ePV werd beloond op de Agoria eGov-awards

02-12-2011
Het ePV van de FOD Werkgelegenheid heeft de eGov-award Rendabiliteit gewonnen op de Agoria eGov-award-uitreiking op 1 december 2012. Deze prijs, uitgereikt door de Federatie van de technologische industrie, erkent het belang van werken met een volledig geïnformatiseerde applicatie in de dagelijkse strijd tegen de sociale fraude.
Met het ePV (elektronisch proces-verbaal) wil de overheid de sociale fraude beter bestrijden door een snellere verwerking van pv's en betere uitwisseling van informatie. Alle diensten die actief zijn rond sociaal strafrecht zijn betrokken in dit project: de Sociale Inspectie (FOD Sociale Zekerheid), Toezicht Sociale Wetten (FOD Werkgelegenheid), de RSZ-inspectie en de RVA-inspectie, de Directie Administratieve Geldboeten, het Toezicht Welzijn op het Werk (FOD Werkgelegenheid), de sociale inspectiediensten van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, de RSZPPO, de RVP, het RIZIV, de RSVZ, het RKW, de RJV en de inspectie van het Fonds voor Arbeidsongevallen.
Op 5 oktober 2011 zijn er reeds 5.570 ePV's opgesteld. De PV's worden elektronisch ondertekend met de e-ID en ze worden verrijkt met informatie uit bronnen zoals het Rijksregister, het bisregister en de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Eens de elektronische uitwisseling van gegevens uit de databank ePV veralgemeend is, zal dit naar schatting leiden tot een meeropbrengst van meer dan 5 miljoen euro per jaar. Streefdoel is een vervolgingsgraad van 85 %, een stuk meer dan de 65% die vandaag gehaald wordt.
De andere winnaars van de eGov Awards zijn de website Student@work van de RSZ (eGov Award voor het beste project), de warmtefoto van de stad Gent (award gebruiksvriendelijkheid), Trafiroutes van het Waals gewest (award innovatie) en eBirth van FEDICT (award beste samenwerking).

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens