NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Verhoging van de opdeciemen op geldboeten

07-02-2012

In het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011 is de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie gepubliceerd. Hierdoor wijzigt de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten. De aanpassing heeft tot gevolg dat de opdeciemen worden verhoogd tot 50 in plaats van 45. Dit betekent dat de geldboeten vanaf 1 januari 2012 worden vermenigvuldigd met 6 in plaats van 5,5.

Gevolgen voor overtredingen in het Sociaal Strafwetboek

Ook overtredingen tegen het sociaal recht zoals die zijn opgenomen in het nieuwe Sociaal Strafwetboek waarvoor strafrechtelijke of administratieve geldboeten worden uitgesproken, zullen voortaan moeten worden vermenigvuldigd met 6.

De meeste inbreuken op de welzijnswet worden ingedeeld in niveau 3. Geven zij aanleiding tot een arbeidsongeval, dan worden ze ingedeeld in niveau 4. Rekening houdend met de nieuwe opdeciemen kunnen strafrechtelijke geldboeten van niveau 3 variëren tussen 600 en 6000 euro en van niveau 4 tussen 3600 en 36000 euro. De bedragen van de administratieve geldboeten zijn de helft van de strafrechtelijke geldboeten.

Meer informatie

  • over administratieve geldboeten, contacteer de Directie van de administratieve geldboeten: afdjur@werk.belgie.be  
  • sociaal inspecteurs die inbreuken vaststellen tegen het sociaal recht werken sinds begin 2011 met een elektronisch pv (het epv). Het epv moet tot een snellere en betere vervolging leiden. Lees er meer over: Een elektronisch pv voor alle sociale inspectiediensten 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites