NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Uitzendkrachten beter beschermd

21-02-2012

Aanpassing Belgische wetgeving aan Europese richtlijn

De ministerraad keurde op vrijdag 17 februari 2012 op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een voorontwerp van wet goed dat de richtlijn inzake uitzendarbeid in Belgisch recht omzet*.

Het overgrote deel van de bepalingen van de richtlijn is al omgezet via de wet van 24 juli 1987. Het voorontwerp zet nu drie bepalingen om, zodat de richtlijn nu volledig is omgezet: 

  • Het voert de waarborg in dat de regels die voor de gebruikers gelden op het vlak van de bestrijding van discriminatie, de gelijke behandeling van man en vrouw, de moederschapsbescherming en de bescherming van zogende moeders ook in acht worden genomen voor de uitzendkrachten die de gebruiker tewerkstelt. 
  • Het verplicht de gebruiker de uitzendkrachten te informeren over de vacante betrekkingen.
  • Het waarborgt de toegang voor uitzendkrachten tot de bedrijfsvoorzieningen waar de vaste werknemers gebruik van kunnen maken, tenzij er een objectieve reden is om die niet te geven.

Het voorontwerp wordt advies aan de Raad van State voorgelegd.

* richtlijn 2008/104/CE van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008. 
 

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens