NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ministerraad - Maatregelen in kader van begrotingscontrole: Dienstencheques

13-03-2012

Het stelsel van de dienstencheques is een van de meest succesrijke tewerkstellingsmaatregel van de laatste jaren. Volgens ramingen door de RVA zullen in 2012 bijna 170.000 werknemers via de dienstencheques worden tewerkgesteld, die in totaal 117 miljoen uren zullen werken.

Het succes van de maatregel heeft natuurlijk als keerzijde dat de kost voor de overheid sterk is opgelopen. Dit maakt het belangrijk dat deze sector sterk wordt gecontroleerd en de strijd tegen de fraude continue wordt versterkt. De ministerraad besliste daarom enkele maatregelen door te voeren om de sector van de dienstencheques te professionaliseren en beter te controleren.

1. Professionalisering en controle van de dienstencheques-ondernemingen

Nieuwe dienstenchequebedrijven zullen bij hun aanvraag als erkende onderneming een borg moeten betalen bij de RVA. 

  • Verder moeten zij ook een businessplan voorleggen goedgekeurd door een boekhouder.
  • De regering zal daarnaast de mogelijkheid onderzoeken om de terugbetaling door de staat in de prijs van de dienstencheque te moduleren, om zo de bedrijven ertoe aan te zetten om de stabiliteit en de kwaliteit van de werkgelegenheid van de werknemers te bevorderen.
  • In het kader van een grotere transparantie zullen dienstencheque-ondernemingen met een sui-generis afdeling (Afdeling, opgericht binnen een onderneming die reeds een andere activiteit heeft en die wil toetreden tot het stelsel van de dienstencheques) een aparte boekhouding moeten bijhouden voor deze sui-generis afdelingen. Controle door de inspectiediensten wordt op die manier eenvoudiger. Bovendien kan men zo ook beter de rendabiliteit van de verschillende types ondernemingen in de gaten houden.
  • Het hebben van een afbetalingsplan voor de aflossing van schuld(en) en de naleving van dat plan zullen, ongeacht het bedrag van de schuld, voortaan niet langer een garantie zijn dat de onderneming haar erkenning blijft behouden. Ook als de schulden lager zijn dan 2.500 € zal dit niet langer het geval zijn. Voor deze ondernemingen kan, evenwel pas na advies van de erkenningscommissie, de erkenning worden ingetrokken.
  • Ook wordt de mogelijkheid voorzien om de erkenning in te trekken van de onderneming als leidinggevende personen betrokken waren bij andere ondernemingen waarvan de erkenning werd ingetrokken, of indien de leidinggevende personen betrokken waren bij een faillissement naar rechtspersonen.
  • Het stelsel van de dienstencheques is een sterk gesubsidieerd systeem waarbij de grote uitgave enkel te verantwoorden is door de terugverdieneffecten. Kern van het stelsel is dat voor elke gebruikte dienstencheque ook effectief één uur arbeid is verricht. Dienstencheque-werknemers zullen daarom voortaan moeten worden aangegeven in uren aan de RSZ, en een code wordt voorzien zodat de uren gepresteerd met dienstencheques te onderscheiden zijn van de andere bezoldigde uren volgens een administratief eenvoudig systeem voor RSZ en werkgevers.
  • Het maken van een profielschets van de dienstencheque-onderneming, is een detectiesysteem voor potentiële problemen of fraude in een onderneming. Als er anomalieën worden vastgesteld, bv. in de verhouding aantal werknemers/aantal dienstencheques of ondernemingen met slechts 1 werknemer, moet een “alarmbelsysteem” in werking treden om onmiddellijk doelgerichte controles te kunnen uitvoeren.
  • Bij vaststelling van inbreuken zal de inruilwaarde per dienstencheque verminderd worden met 5 euro. Deze 5 euro zal als borg worden geplaatst bij de RVA ter dekking van de eventuele schulden of teruggestort worden op het ogenblik dat de onderneming zich in regel stelt.
  • Specifieke sancties op de regelgeving met betrekking tot de regelgeving dienstencheques zullen worden opgenomen in het Sociaal strafwetboek. Dit maakt administratieve sancties mogelijk. Niet alleen de werkgever, zijn lasthebber of aangestelde zullen sancties kunnen opgelegd worden, maar bovendien ook al wie opzettelijk meedoet aan fraude, inclusief de werknemers en de gebruikers.

Verwacht wordt dat deze maatregelen 9 miljoen euro zullen opbrengen.

2. Beperking aantal dienstencheques per persoon

Het maximaal aantal dienstencheques dat elke gebruiker kan aanschaffen, wordt beperkt tot 8 cheques per week per gebruiker vanaf 1 januari 2013 waardoor het maximaal aan te schaffen cheques beperkt wordt tot 400 cheques per jaar. Het maximaal aantal per gezin wordt evenredig verminderd tot 800 vanaf 2013.

Boven dit plafonds van maximaal aantal dienstencheques zal een individuele persoon nog 100 cheques bij kunnen aanschaffen. De prijs voor deze bijkomende cheques zal één euro hoger liggen dan voor de cheques beneden dit plafond. De maatregel is niet van toepassing voor de personen voor wie een afwijkende regeling geldt.

In 2011 werden er 109.101.714 dienstencheques aangekocht door 844.347 gebruikers. Dat is gemiddeld 129 dienstencheques per persoon.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk 
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens