NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Uitbreiding Ouderschapsverlof

27-03-2012

De ministerraad besliste vandaag op initiatief van minister De Coninck en staatssecretaris Courard om het ouderschapsverlof uit te breiden van 3 naar 4 maanden, in omzetting van de Europese richtlijn 2010/18/EU.

Een gezin en een job combineren is voor jonge ouders niet altijd gemakkelijk. Niet zelden wordt het één een stuk opgeofferd ten koste van het andere. Dat is geen goede zaak, niet voor het gezin, maar ook niet voor de werkgever. Want een werknemer die zich goed voelt, presteert beter.

Daarom werd het ouderschapsverlof in het leven geroepen. Jonge ouders kunnen momenteel als werknemer 3 maanden ouderschapsverlof opnemen. Dit verlof kan opgenomen worden in de volgende vorm of in een combinatie daarvan: voltijds gedurende 3 maanden (opslitsbaar in maanden), halftijds gedurende 6 maanden (opsplitsbaar in blokken van 2 maanden) of 1/5 gedurende 15 maanden (opsplitsbaar in blokken van 5 maanden).

Het ouderschapsverlof kan opgenomen worden tot het kind 12 jaar is, beide ouders hebben er recht op. Voor kinderen met een bepaalde handicap kan dit verlof worden genomen tot de leeftijd van 21 jaar.

De werknemer krijgt hiervoor een maandelijkse tegemoetkoming van de RVA van 693.20€ voor een voltijdse onderbreking. In 2011 maakten 76 000 gebruik van het ouderschapsverlof. 73% van het ouderschapsverlof wordt opgenomen door vrouwen, 27% door mannen.

 

Maand

1/2 1/5 Voltijds
Januari

1843

5755

3286

Februari

557

2595

1976

Maart

609

2554

2327

April

519

2679

2674

Mei

501

2705

2338

Juni

352

1896

2482

Juli

961

1447

7085

Augustus

350

1451

5978

September

2671

4388

2853

Oktober

587

2309

1871

November

438

1557

1847

December

231

844

1986

Totaal

9619

30180

36703

 

Europa vraagt om het ouderschapsverlof uit te breiden van 3 naar 4 maanden. De ministerraad heeft op vraag van minister van werk Monica De Coninck en staatsecretaris Courard beslist om dit om dit te doen.

Bovendien werd beslist om, voor alle kinderen geboren na 8/3/2012, voor deze vierde maand, net zoals voor de andere maanden, een uitkering van de RVA te voorzien.
Het benodigde budget daarvoor wordt geschat op:

  • 2012: 2.216.000 euro 
  • 2013: 5.545.455 euro 
  • 2014: 8.890.909 euro

Minister van Werk Monica de Coninck: “Als we het aantal mensen op de arbeidsmarkt en de uitstapleeftijd van werknemers willen verhogen, moeten we mensen de mogelijkheid geven om hun werk en hun privé-leven in drukke periodes te verzoenen. Het ouderschapsverlof komt daaraan een stuk tegemoet Door de vierde maand ook te vergoeden blijft het ouderschapsverlof voor iedereen toegankelijk.”

Staatssecretaris voor de families Philippe Courard: "Er is geen twijfel dat de uitbreiding van het ouderschapsverlof nog meer ouders zal stimuleren om kostbare momenten met hun kinderen door te brengen. Dat zowel voor moeders als vaders. Het aandeel van de vaders die ouderschapsverlof opnemen zit de laatste jaren in de lift, maar ligt nog steeds ver onder dat van de moeders: ongeveer ¼ tegenover ¾ , terwijl een gelijkwaardige aanwezigheid belangrijk is voor het welzijn van het kind. Het ouderschapsverlof is een geweldige manier om een intense band met het kind op te bouwen. Dit zorgt voor een win-win situatie voor zowel de ouder, het kind als het hele gezin. Maar ook voor de werkgever die in zijn rangen een werknemer heeft die openbloeit en bijgevolg productiever is! ".

Het ontwerp van koninklijk besluit dat de beoogde uitbreiding zal doorvoeren bevindt zich momenteel nog in een voorbereidende fase. Eenmaal de betrokken procedures achter de rug zijn zal het koninklijk besluit worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens