NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Publiek-privaat partnerschap voor de bestrijding van de sociale fraude en de frauduleuze praktijken met betrekking tot de voedselveiligheid in de vleessector

17-04-2012

Deze namiddag werd in de lokalen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een partnerschapsovereenkomst gesloten voor de bestrijding van de sociale fraude en de frauduleuze praktijken met betrekking tot de voedselveiligheid in de vleessector.

Deze overeenkomst heeft voor het eerst een aantal federale besturen samengebracht met de sociale partners van de sector van de voedingsindustrie. Dit akkoord bevestigt de bereidheid van de partners om hun inspanningen te bundelen in de strijd tegen illegale arbeid (in al zijn mogelijke vormen), de sociale fraude en de slechte praktijken met betrekking tot de voedselveiligheid in de vleessectoren.

De overeenkomst werd gesloten tussen :

 • enerzijds de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV),
 • anderzijds de organisaties die zetelen in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, met name de Federatie van de voedingsindustrie (FEVIA), ACV Voeding en Diensten, ABVV HORVAL en ACLVB, 
 • en mede-ondertekend door 
  • de Minister van Werk, Monica De Coninck, 
  • de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, 
  • de Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, Sabine Laruelle, 
  • en de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, John Crombez.

Het doel van dergelijke akkoorden is het betrekken van de inspectiediensten en de sociale partners van een bepaalde activiteitensector bij de drie stadia van de strijd tegen de fraude :

 • de preventie van de fraude, die men wil versterken door de verspreiding van betere informatie; 
 • de opsporing van de fraude, die men wil verbeteren; 
 • en ten slotte de bestraffing van de sociale fraude.

De overeenkomst die vandaag werd gesloten, zou zo snel mogelijk in werking moeten treden. Zo zal er binnenkort een secretariaat voor deze samenwerking worden opgericht.

Ter herinnering : voor de regering Di Rupo is de strijd tegen de sociale fraude één van de prioriteiten. Deze strijd moet de Staatskas 100 miljoen euro opleveren. 
 
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens