NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Professionalisering en controle van de dienstencheques-ondernemingen

20-04-2012

De Ministerraad keurde op 20 april 2012 de programmawet goed. Op initiatief van Minister van Werk Monica De Coninck wordt daarin een wettelijke basis gelegd voor een verdere professionalisering en betere controle op de sector van de dienstencheque-bedrijven.

Het stelsel van de dienstencheques is een van de meest succesrijke tewerkstellingsmaatregel van de laatste jaren. Volgens ramingen door de RVA zullen in 2012 bijna 170.000 werknemers via de dienstencheques worden tewerkgesteld, die in totaal 117 miljoen uren zullen werken.

Het succes van de maatregel heeft natuurlijk als keerzijde dat de kost voor de overheid sterk is opgelopen. Dit maakt het belangrijk dat deze sector sterk wordt gecontroleerd en de strijd tegen de fraude continue wordt versterkt. De ministerraad besliste daarom enkele maatregelen door te voeren om de sector van de dienstencheques te professionaliseren en beter te controleren.

Ten eerste zal de erkenning van een onderneming kunnen worden ingetrokken wanneer rechtspersonen met een leidinggevende rol, bijv. bestuurders van de onderneming, betrokken waren bij een faillissement.

Ondernemingen moeten verder bij een aanvraag tot erkenning als dienstencheque-onderneming een borgsom van 25.000 € storten op een rekening van de RVA. Dit bedrag zal dienen als borg in het geval dat de onderneming betalingsmoeilijkheden heeft bij de RSZ, RVA of fiscus, en blijft geblokkeerd gedurende de gehele periode van de erkenning.

Ten derde kan als bewarende maatregel de tegemoetkoming of een deel ervan worden ingehouden. Als wordt vastgesteld dat een onderneming niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden zal voor elke dienstencheque die voor betaling wordt ingediend bij de uitgiftemaatschappij een bedrag van de federale tegemoetkoming ingehouden worden en geblokkeerd worden op een rekening bij de RVA. Bij een zware inbreuk kan dit voor het gehele bedrag. Het ingehouden bedrag zal dienen tot dekking van de eventuele schulden.

Voorts zal voortaan ook het hebben van achterstallen van minder dan 2500 € en achterstallen waarvoor een aflossingsplan bestaat, een inbreuk vormen op de erkenningsvoorwaarden zodat na advies van de erkenningscommissie dienstencheques ook in die gevallen de erkenning kan worden ingetrokken.

Specifieke sancties op de regelgeving met betrekking tot de regelgeving dienstencheques zullen worden opgenomen in het Sociaal strafwetboek. Dit maakt administratieve sancties mogelijk. Niet alleen de werkgever, zijn lasthebber of aangestelde zullen sancties kunnen opgelegd worden, maar bovendien ook al wie opzettelijk meedoet aan fraude, inclusief de werknemers en de gebruikers.

Verwacht wordt dat deze maatregelen 9 miljoen euro zullen opbrengen.

Daarnaast wordt het gebruik van de dienstencheques beperkt vanaf 2013 door het maximaal aantal aan te schaffen dienstencheques te bepalen op 400 per gebruiker. Boven dit plafond zal men nog maximaal 100 dienstencheques kunnen aanschaffen aan een meerprijs van 1 euro per cheque. 

 

Bron: persbericht van hat kabinet van de minister van Werk

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens