NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vierde maand ouderschapsverlof : uitbreiding tot vier maanden binnenkort van toepassing

25-05-2012

Op voorstel van minister Monica De Coninck en staatssecretaris Philippe Courard, deed de ministerraad op 25 mei 2012 een tweede lezing van het koninklijk besluit over de uitbreiding van het ouderschapsverlof van 3 naar 4 maanden. De uitbreiding zal van toepassing zijn na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

In maart besliste de Ministerraad om het ouderschapsverlof te verlengen met één maand per kind jonger dan 12. Deze extra maand ouderschapsverlof zal vergoed worden voor kinderen geboren of geadopteerd na 8 maart 2012.

Voor de minister en de staatssecretaris moet deze maatregel ervoor zorgen dat privéleven en werk beter gecombineerd kunnen worden.

Op 25 mei 2012 heeft de ministerraad de laatste lezing van de hervorming van het ouderschapsverlof goedgekeurd. De werknemers die dit wensen, zullen de vierde maand ouderschapsverlof kunnen aanvragen vanaf de publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad.   

Over het ouderschapsverlof

Momenteel kan elke werknemer in België ouderschapsverlof opnemen. Het gaat om 3 maanden en dit voltijds (per maand), halftijds of 1/5de. Het verlof kan worden opgenomen voor kinderen jonger dan 12 en door beide ouders afzonderlijk.

De werknemer krijgt hiervoor van de RVA een maandelijkse uitkering van 693,20 euro voor een voltijdse onderbreking.
 

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk en van de staatsecretaris van Sociale Zaken

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens