NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vierde maand ouderschapsverlof: aanvraag mogelijk vanaf 1 juni 2012

01-06-2012

Vanaf vandaag, 1 juni 2012, wordt de duur van het ouderschapsverlof uitgebreid van 3 naar 4 maanden. Deze uitbreiding vloeit voort uit de Europese richtlijn 2010/18/EU van 8 maart 2012 rond ouderschapsverlof.

Om deze vierde bijkomende maand ouderschapsverlof te kunnen opnemen, moet voldaan zijn aan de gewone voorwaarden die gelden voor dat verlof (zoals de anciënniteitsvoorwaarde,  de leeftijdsvoorwaarde van het kind, de voorwaarde van een geldige kennisgeving aan de werkgever, etc. …).   Voor een volledig zicht op de inhoud van deze regelgeving,  raden we aan de algemene toelichting bij het ouderschapsverlof op deze website te raadplegen.

Tijdens de vierde bijkomende maand heeft de werknemer recht op een uitkering vanwege de RVA, op voorwaarde dat het kind voor wie het verlof wordt opgenomen, geboren is of geadopteerd werd vanaf 8 maart 2012. 

Naast de uitbreiding van het ouderschapsverlof met 1 maand,  is er ook een tweede nieuwigheid.   Eveneens in omzetting van de aangehaalde Europese richtlijn heeft de werknemer voortaan het recht om een aangepaste arbeidsregeling of werkrooster aan te vragen voor de periode van maximum 6 maanden volgend op het ouderschapsverlof.  De werkgever is ertoe gehouden deze aanvraag te beoordelen rekening houdend met zijn eigen behoeften en die van de werknemer en er schriftelijk een gemotiveerd (positief of negatief) antwoord op te geven.           

 

Bron: koninklijk besluit van 31 mei 2012 tot omzetting van richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van richtlijn 96/34/EG, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2012.            

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens