NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Publiek-privaat partnerschap voor de bestrijding van de sociale fraude en de illegale arbeid in de bouwsector

22-06-2012

Op 22 juni 2012 werd in de lokalen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een partnerschapsovereenkomst gesloten voor de bestrijding van de sociale fraude en de illegale arbeid in de bouwsector.

Deze overeenkomst heeft een aantal federale besturen samengebracht met de sociale partners van de bouwsector. Ze geven op die manier uiting aan hun wil om kwaliteitsvolle en duurzame banen te scheppen en de strijd aan te gaan met het zwartwerk dat zich ontwikkelt in ons land. Deze vormen van illegaliteit hebben immers ernstige gevolgen, zowel voor de werknemers als voor de ondernemers. De werknemers die in dergelijke situaties tewerkgesteld zijn, beschikken niet over een sociale dekking of zijn sociaal onvoldoende beschermd. Ze kunnen geen aanspraak maken op het loon en de arbeidsvoorwaarden die voorzien zijn in de reglementering. De werkgevers van hun kant worden geconfronteerd met een structuurverlies van de bouwsector en bijgevolg met een deloyale concurrentie.

De overeenkomst werd gesloten tussen :

 • enerzijds de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), 
 • anderzijds de Bouwunie, de Confederatie Bouw, het FEMA, het ACV Bouw - Industrie & Energie, de Algemene Centrale ABVV, het ACLVB, het Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf, 
 • en mede-ondertekend door 
  • de Minister van Werk, Monica De Coninck, 
  • de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, 
  • en de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, John Crombez.

Dit akkoord zal zich concreet vertalen op het terrein door :

 • een betere preventie van de sociale fraude via informatiecampagnes; 
 • een uitwisseling van inlichtingen over het fenomeen van de fraude; 
 • en een betere bestrijding van de deloyale concurrentie.

De overeenkomst die vandaag werd gesloten, zou zo snel mogelijk in werking moeten treden. Zo zal er binnenkort een secretariaat voor deze samenwerking worden opgericht.

Ter herinnering : voor de regering Di Rupo is de strijd tegen de sociale fraude één van de prioriteiten. Deze strijd moet de Staatskas 100 miljoen euro opleveren. 

 
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens