NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Gehospitaliseerd kind: betere verlofregeling voor ouders

20-07-2012

Op vrijdag 20 juli 2012, heeft de ministerraad, op basis van een voorstel van federaal Minister van Werk, Monica De Coninck, een ontwerp van KB goedgekeurd dat het verlof voor bijstand van zwaar ziek gezins- of familielid wijzigt. Het gaat om een aanpassing van de loopbaanonderbrekingsvoorwaarden.
Op dit ogenblik heeft een werknemer het recht om loopbaanonderbreking te nemen voor bijstand van een zwaar ziek gezins- of familielid. Dit kan voltijds of deeltijds opgenomen worden.
Tijdens dit verlof geniet de werknemer van een uitkering van RVA.
Wat betreft de duur van dit verlof, moet de werknemer periodes opnemen van minimum één maand en maximum drie maanden.
Het is precies deze verplichting om het op te nemen in schijven van minimum één maand, die Monica De Coninck vandaag wenst aan te passen. Deze verplichting is een drempel voor de werknemer. Ook al is een dergelijk lange afwezigheid niet altijd nodig, toch moet de werknemer minstens een maand opnemen – met de financiële impact tot gevolg.
Daarom heeft de Minister van Werk de regering voorgesteld om de regels inzake de duur van dit verlof in geval van volledige schorsing voor het bijstaan van een zwaar ziek gehospitaliseerd minderjarig kind te versoepelen.
In de toekomst zal het mogelijk zijn voor een werknemer om verlof te nemen voor de duur van één week, verlengbaar met één week. Hiervoor moet de werknemer onder andere een attest van het ziekenhuis voorleggen aan de werkgever.

Bron: persbericht van het Kabinet van de minister van Werk

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens