NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Versterking plusplannen: eerste werknemers in KMO’s aanwerven wordt nog gemakkelijker

21-09-2012

De ministerraad heeft op 21 september op voorstel van de ministers Monica De Coninck en Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit aangenomen dat de RSZ-bijdrageverminderingen voor de eerste aanwervingen gevoelig verhoogt. Op die manier wordt de drempel voor KMO’s om eerste werknemers aan te werven, verkleind. In 2013 gaat zo 49 miljoen euro extra naar de maatregel.

Plusplannen maken de eerste drie werknemers goedkoper voor de werkgever. Het is een belangrijke en succesvolle maatregel voor KMO’s die we nu versterken, en die werkgevers ook aanmoedigt om bijvoorbeeld jonge werkzoekenden aan te werven.
De ministerraad heeft vandaag op voorstel van de ministers De Coninck en Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit aangenomen dat de RSZ-bijdrageverminderingen voor de eerste aanwervingen gevoelig verhoogt.

  • Voortaan zal een werkgever die een eerste werknemer aanneemt gedurende vijf kwartalen een vermindering van de sociale bijdragen genieten van 1500 euro per kwartaal, vier kwartalen aan 1000 en tenslotte vier kwartalen aan 400 euro. 
  • Voor de aanwerving van een tweede werknemer bedraagt de vermindering1000 euro gedurende vijf kwartalen en 400 euro gedurende acht kwartalen. 
  • Voor een derde aanwerving bedraagt het voordeel 1000 euro gedurende vijf kwartalen en 400 euro gedurende vier kwartalen.


In 2013 gaat zo 49 miljoen euro extra naar de maatregel.


Huidig 

Duur (in kwartalen) Eerste werknemer Tweede werknemer Derde werknemer
5 1000 400 400
4 400 400 400
4 400 400 /

Vanaf 1 oktober  

Duur (in kwartalen) Eerste werknemer Tweede werknemer Derde werknemer
5 1500 1000 1000
4 1000 400 400
4 400 400 /

 

Deze nieuwe bijdrageverminderingen zullen gelden voor de eerste 3 aanwervingen vanaf 1 oktober 2012. Vanaf 1 januari 2013 zullen de nieuwe hogere bijdrageverminderingen ook gelden voor de eerste 3 aanwervingen die al in dienst waren voor 1 oktober 2012.

De betrokken ministers en de regering willen zo een extra steun in de rug geven aan de kleine kmo's die werknemers aanwerven of al hebben aangeworven. De loonkost voor deze eerste aanwervingen worden op deze manier sterk verlaagd. Dit zal extra tewerkstelling creëren en ervoor zorgen dat deze kmo's ook in staat zijn om hun eerste werknemers in dienst te houden.
 

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens