NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Studiedag op 3 december: Werkhervatting na een langdurige afwezigheid

13-11-2012

Op 3 december wordt in onze FOD Werkgelegenheid (Ernest Blérotstraat 1, Brussel) een tweetalige studiedag georganiseerd rond de werkhervatting na een langdurige afwezigheid.

Werknemers geconfronteerd met gezondheidsproblemen ingevolge ziekte, ongeval of beroepsgerelateerde overbelasting lopen per definitie een groter risico om hun job te verliezen. Als zij zich niet meer kunnen handhaven op de arbeidsmarkt, heeft dat belangrijke gevolgen zowel op persoonlijk als op maatschappelijk vlak. De arbeidsongeschiktheid heeft implicaties op verschillende niveaus: de onderneming wordt geconfronteerd met kennisverlies, de sociale zekerheid met een vermindering van de sociale bijdragen, de uitkering van vergoedingen enz.

Naarmate de afwezigheidsduur toeneemt, neemt de kans op een definitieve uitsluiting uit de arbeidsmarkt toe.

Investeren in werkhervatting en in het aan de slag houden van werknemers is een noodzaak.

Het aantal personen in invaliditeit is in stijgende lijn: in 2010 bevonden 260.000 mensen zich in invaliditeit, een stijging met 20% over 5 jaar, hetgeen gepaard ging met een stijging van 37,43% in de invaliditeitsuitgaven over dezelfde periode tot 3,1 miljard euro in 2010.

In antwoord op deze vaststellingen hebben de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het RIZIV twee onderzoeksprojecten gelanceerd met onder meer als doel een inventaris te maken van de mogelijke maatregelen om de terugkeer op de werkvloer na een langdurige afwezigheid te bevorderen.

De resultaten van beide onderzoeken worden op 3 december 2012 voorgesteld tijdens een studiedag gewijd aan werkhervatting. Verschillende experten betrokken bij het proces van de werkhervatting zullen getuigen over hun ervaringen op het terrein: blokkerende en favoriserende factoren, mogelijke oplossingen uit de regelgeving enz.

Deze studiedag wil de verschillende beschikbare tools onder de aandacht brengen van diegenen die betrokken zijn bij de werkhervatting.

Meer praktische informatie en het programma staat in deze folder.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens