NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wijzigingen inzake de erkenningsprocedure van de externe diensten

22-11-2012

Het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wordt gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 november 2012. De wijzigingen hebben betrekking op de erkenningsprocedure voor externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, voornamelijk met de bedoeling de erkenningsprocedure transparanter te maken en de erkenningsmodaliteiten te verfijnen en aan te passen aan de actuele noden.

Het verloop van de erkenningsprocedure wordt chronologisch geordend: van de aanvraag tot erkenning (art. 36), gevolgd door het onderzoek van de erkenningsaanvraag (art. 37) tot de beslissing van de minister om de externe dienst al dan niet te erkennen (art. 38). De hernieuwing van de erkenning volgt dan in artikel 39 en de controle tijdens de looptijd van de erkenning in artikel 43. Verder worden een aantal achterhaalde bepalingen geschrapt (in artikel 40 en 41).

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de beslissing tot erkenning van de externe diensten (art. 38): in het erkenningsbesluit kunnen bepaalde erkenningsvoorwaarden worden geconcretiseerd en verder kan de erkenning ook worden beperkt tot de opdrachten die het voorwerp zijn van de bestaande overeenkomsten of kan de erkenning in bepaalde gevallen worden verleend voor een termijn die korter is dan de principiële erkenningstermijn van vijf jaar.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens