NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De uitgave 2012 van de brochure « Wegwijs in werk en ouderschap » is beschikbaar

23-11-2012

De nieuwe editie van de brochure "Wegwijs in werk en ouderschap" is vanaf nu beschikbaar.

De brochure richt zich vooral op (toekomstige) jonge ouders, voor wie het niet altijd gemakkelijk is om werk en privé te combineren. De brochure biedt een antwoord op verschillende vragen : Welke stappen moeten gezet worden ? Op welke verloven heeft men recht ?...

Deze brochure bevat de meest recente aanpassingen op vlak van wetgeving :

Het hoofdstuk rond ouderschapsverlof werd aangepast met de nieuwe duur (uitbreiding van 3 naar 4 maanden ouderschapsverlof vanaf 1 juni 2012). Daarnaast omschrijft het hoofdstuk ook de mogelijkheid voor de werknemer om een aanpassing van zijn arbeidsregeling of werkrooster aan te vragen voor de periode van maxiumum 6 maanden volgend op het ouderschapsverlof.

Ook het hoofdstuk rond tijdskrediet werd aangepast met de nieuwe wetgeving (het recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering zonder motief van 12 maanden voltijds equivalent; een bijkomend recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering met motief van een duur van 36 of 48 maanden en het recht op landingsbanen in de vorm van een halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering tot aan de pensioenleeftijd, voor werknemers vanaf 55 jaar met een beroepsloopbaan van 25 jaar als werknemer)

Ten slotte behandelt de brochure ook het thema rond geboorteverlof voor meemoeders (recht voor meemoeders om onder bepaalde voorwaarden een verlof van 10 dagen te verkrijgen vanaf de bevalling van de partner).

De brochure "Wegwijs in de eerste job" kan gedownload of besteld worden via de module Publicaties.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens