NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers in de onderneming

26-11-2012

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104, die de sociale partners op 27 juni 2012 hebben afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, verplicht vanaf 2013 ondernemingen met meer dan 20 werknemers om jaarlijks een werkgelegenheidsplan oudere werknemers op te stellen.

Dit plan zal maatregelen inhouden om binnen de onderneming de werkgelegenheid van werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen.

In cao nr.104 is een niet-limitatieve lijst met mogelijke actiegebieden opgenomen. De werkgever legt het plan ter informatie en raadpleging voor aan de werknemersvertegenwoordigers; na afloop van het plan informeert hij tevens over de resultaten van de maatregelen.

Als bijlage bij de CAO werd een model van werkgelegenheidsplan gevoegd dat de werkgever desgewenst kan gebruiken. Cao nr. 104 werd algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 24 oktober 2012 (B.S. van 8 november 2012).

Meer informatie en het model vindt u in het thema Werkgelegenheid > Werkgelegenheidsmaatregelen > Oudere werknemers > Werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens