NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Modernisering arbeidsrecht

29-03-2013

De regering bekrachtigt het akkoord dat de sociale partners hebben gesloten met het oog op de modernisering van de arbeid.
Dat akkoord heeft tot doel om, zonder de gemiddelde arbeidsduur te verhogen en zonder te raken aan de dagelijkse en wekelijkse toegelaten arbeidsduur, tijdelijk meer te werken tijdens piekperiodes.
Daartoe wordt de zogenaamde ‘interne grens’ opgetrokken en wordt de procedure om de arbeidstijd te annualiseren (op jaarbasis te berekenen) eenvoudiger gemaakt.
Daarnaast wordt het aantal overuren waarvoor de werknemer kan kiezen tussen cash of inhaalrust opgetrokken.   

Voor het verhogen van de interne grens en urenkrediet cash vs inhaalrust wordt de procedure op sectorvlak of op vlak van de onderneming aangepast
Dit akkoord werd vertaald in een voorontwerp van wet en een ontwerp van Kb. Deze teksten worden nu voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Meeruren

Wat meeruren ( boven de wekelijkse grens) betreft zijn de krijtlijnen als volgt:

1. Interne grens

Om lange werkperiodes zonder rust te vermijden, is er een interne overurengrens :
Een werknemer mag in de loop van een trimester maximum aantal overuren of meeruren (bijvoorbeeld in ploegensystemen) cumuleren. Van zodra die grens bereikt wordt, moet er eerst inhaalrust worden toegekend vooraleer hij opnieuw overuren of meeruren mag presteren. Dit noemt men de ‘interne overurengrens’. Normaal mag er dus op het einde van een kwartaal geen saldo aan overuren zijn.
Via deze ontwerpteksten wordt deze overurengrens - die nu 65 uren bedraag - vastgelegd op :

  • 78 uur per trimester
  • 91 indien referteperiode wordt verlengd tot één jaar
  • De jaargrens van 91 uren kan, mits naleving van een procedure van overleg, worden opgetrokken tot 130 uren. Via een sectorale CAO kan dit tot 143 uren worden gebracht.
2. inhaalrust of cash

Sommige meeruren worden gepresteerd omwille van buitengewone vermeerdering van werk of in geval van onvoorziene noodzakelijkheid.
Deze meeruren genereren een recht op inhaalrust. Per kalenderjaar kan een werknemer de inhaalrust voor deze uren omzetten in extra cash : dit is evenwel beperkt tot 65 uren.
De huidige ontwerpen voorzien dat dit wordt opgetrokken tot 91 uren per kalenderjaar. Dit maximum kan worden opgetrokken worden tot 130 of 141 uren

Annualisering

Normaal moet de wettelijke gemiddelde wekelijkse arbeidsduur gerespecteerd worden binnen een periode van een trimester. Daarbij moeten de normale dag- en weekgrenzen inzake bijkomende uren worden gerespecteerd. Nu reeds is het mogelijk om die referteperiode te verlengen tot een jaar. Men noemt dat de ‘annualisering’.De ontwerpwettekst voorziet dat cao’s die de referteperiodes in art. 26bis AW verlengen, automatisch in het arbeidsreglement worden gevoegd, m.a.w. zonder dat nog een procedure wijziging arbeidsreglement is vereist.

Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens