NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Twee werkgevers op drie niet in orde bij de inspectiecampagne in de Horeca rond psychosociale risico’s

12-04-2013

De arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid) heeft in 2012 een inspectiecampagne rond psychosociale risico’s gevoerd in de sector van de Horeca. Dit initiatief maakte deel uit van een campagne van de arbeidsinspectie op Europees vlak. 

België had binnen de mogelijke sectoren de Horeca gekozen omdat 5% van de klachten die bij de inspectie toekomen, worden neergelegd door werknemers uit die sector. Dit is dubbel zoveel als het gemiddelde over al de sectoren!

Overdreven werkdruk, onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, onregelmatige werktijden, omgang met lastige klanten en monotoon werk zijn slechts enkele voorbeelden van belastingen die negatieve gevolgen kunnen hebben. Zowel de organisatie als de werknemers zelf kunnen eronder leiden.

De campagne bestond uit twee fasen. In een eerste fase kregen 171 werkgevers tussen 1 april en 30 juni 2012 een inspecteur over de vloer. 

In een tweede fase brachten de inspecteurs een opvolgingsbezoek aan werkgevers die niet of onvoldoende in orde waren met de wetgeving. 123 werkgevers kregen in het najaar van 2012 een opvolgingsinspectie.

Tijdens het eerste bezoek lag de focus op de aanwezigheid van een psychosociale risicoanalyse en de preventiemaatregelen die hieruit voortvloeien. Er werd vastgesteld dat slechts 1 op 3 werkgevers een psychosociaal welzijnsbeleid uitgewerkt. Een aantal werkgevers hadden onmiddellijk preventiemaatregelen getroffen zonder dat ze een risicoanalyse in documentvorm konden voorleggen. De kwaliteit van het beleid varieerde van etablissement tot etablissement. 

De inspecteurs bezochten hoofdzakelijk kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers). Ze stelden vast dat er duidelijk een gebrek was aan kennis over psychosociale risico’s, maar ook over de welzijnswetgeving in haar geheel. 

Na afloop van de campagne voerde bijna 2 op 3 werkgevers een psychosociaal welzijnsbeleid.

Tijdens de controlebezoeken in de eerste fase werd in 80 % van de gevallen een schriftelijke waarschuwing gegeven. In de 2de fase werd in 35% van de gevallen een schriftelijke waarschuwing gegeven. Voorlopig zijn geen processen-verbaal van overtreding opgesteld. De reden hiervoor is dat inspecteurs vaststelden dat er door de zomermaanden tussen de twee bezoeken te weinig tijd was. Hiermee zal bij een volgende campagne rekening worden gehouden.

In de volgende campagnes zal de inspectie volgende initiatieven nemen:

  1. Werkgevers die bij het opvolgingsbezoek nog niet in orde waren, worden verder opgevolgd. 
  2. De inspectie neemt contact op met de federaties die de HORECA-sector vertegenwoordigen om ze meer te betrekken en om tot een actieplan te komen.
  3. De arbeidsinspectie zal er voortaan bij elk inspectiebezoek systematisch op toezien dat elke onderneming over een psychosociaal welzijnsbeleid beschikt.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens