NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Inspectiecampagne in het onderwijs (mechanica en haarzorg) : 4 op 5 geïnspecteerde veiligheidsitems in orde

30-04-2013

De arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) heeft in 2012 een nationale campagne gevoerd in de onderwijssector, meer bepaald in het beroeps- en technisch secundair onderwijs. Tijdens deze campagne werden er twee studierichtingen specifiek bezocht: de richting haarzorg en de richting basismechanica (het atelier metaalbewerking).

Er werd gekozen voor haarzorg omdat de leerlingen, net als de werknemers in de sector, blootgesteld zijn aan risico’s op acute en chronische beroepsziekten. De sector zelf is gekenmerkt door vele heel kleine ondernemingen, en is dan ook zeer moeilijk op te volgen door de inspectie. Het was daarom aangewezen de zaken van bij het onderwijs aan te pakken.
Daarnaast werd de richting basismechanica gekozen omdat hier veel arbeidsmiddelen met potentieel gevaar op arbeidsongevallen gebruikt worden, zoals draaibanken, knip- en plooibanken.
Voor beide richtingen was sensibilisering van de leerlingen als toekomstige werknemers het hoofddoel. Een goede veiligheidsattitude start op school, zodat de leerlingen zich later als werknemers op de arbeidsmarkt bewust zijn van de risico’s verbonden aan hun taken.
De scholen werden bezocht in de periode april - juni of september - november 2012. Deze bezoeken gebeurden grotendeels onaangekondigd, om een zo realistisch mogelijk beeld van de dagdagelijkse leersituaties te verkrijgen.
In totaal werden er 145 scholen bezocht, verspreid over de Vlaamse Gemeenschap (80 scholen) en de Franse Gemeenschap (65 scholen). In elke school werden een aantal algemene items rond het preventiebeleid geïnspecteerd, naast een aantal specifieke items per richting.
81% van al de geïnspecteerde items waren in orde, maar geen enkele school was volledig in orde.
Een overzicht van de meest voorkomende inbreuken vindt u in bijlage.
De inspecteurs hebben tijdens de campagne wel kunnen vaststellen dat de jarenlange samenwerking tussen inspectie en onderwijs haar vruchten afwerpt (sedert de jaren 90 bestaat er een samenwerkingsprotocol).
In de toekomst wenst de inspectie:
 • verder samen te werken met het onderwijs, onder meer in het kader van het convenant afgesloten tussen het Vlaams onderwijs en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
 • contacten uitbouwen met de sector van de haarzorg om de goede evolutie in het onderwijs voort te kunnen zetten in het bedrijfsleven, met inbegrip van een samenwerking om aangepaste instrumenten voor preventie uit te werken.
De meest voorkomende inbreuken in de haarzorg waren:
 • Niet registreren van EHBO-incidenten verzorgd in het leslokaal
 • Geen afdoende blusmateriaal in leslokaal
 • Bij het nat werk:
  • Geen handschoenen ter beschikking
  • Niet dragen van handschoenen
  • Geen verplichting tot dragen van handschoenen
 • Geen gepast schoeisel gedragen door leerkracht / leerlingen
 • In de bereidingsruimte / -hoek:
  • Geen bereidingsruimte / -hoek
  • Geen ventilatie
  • Geen veiligheidsbril aanwezig
  • Niet dragen van veiligheidsbril
  • Geen verplichting tot dragen van veiligheidsbril

De meest voorkomende inbreuken in de mechanica waren:
 • Geen registratie van EHBO-incidenten in leslokaal
 • Draaibanken: 
  • Geen afscherming bewegende delen
  • Klauwplaatsleutel kan wegvliegen 
  • Ontbrekende pictogrammen
 • Plooi en/of knipbanken:
  • Ontbrekende pictogrammen
  • Geen naderingsbescherming
  • Geen afbakening achter/zijkant werkzone

 
 

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens