NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Bliksemacties van de arbeidsinspectie - Veiligheid op bouwwerven: toestand erbarmelijk!

27-06-2013

In loop van 2013 voert de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) bliksemacties op bouwwerven.

Dergelijke acties hebben reeds plaatsgevonden op 21 maart en 18 juni jongstleden.

Het geheel van de zowat 150 arbeidsinspecteurs, in ploegen van twee, werden hiervoor ingeschakeld!

Ter herinnering, de acties werden gevoerd over het geheel van het grondgebied en hebben zich toegespitst op de zware inbreuken die aan de oorsprong liggen van zeer zware, zelfs dodelijke, ongevallen. Bij deze acties werden de kleine werven in het vizier genomen. Daarom werd de nadruk niet gelegd op de bouwcoördinatie die een adviserende rol beoogt, maar eerder op het beheer van de werf door de werkgevers.

Vallen van daken, vallen door openingen die open zijn gelaten binnen de gebouwen die in aanbouw of in renovatie zijn, bedelvingen van arbeiders bij grondwerken, … zijn de situaties waarop de inspecteurs hun aandacht gevestigd hebben.

Zo werden in totaal een 800-tal werkgevers gecontroleerd (een 400-tal tijdens elke operatie). Op de twee dagen werden dezelfde vaststellingen gemaakt:

  • Slechts één werkgever op vier was in orde.
  • De activiteiten werden meer dan éénmaal op twee stopgezet.
  • In 25% van de gevallen werden schriftelijke of mondelingen opmerkingen gemaakt.

De meest voorkomende inbreuken hadden betrekking op de bescherming tegen vallen. 

Tijdens de eerste twee acties heeft de inspectie geen processen-verbaal opgesteld.

De arbeidsinspectie overweegt:
  • haar strategie aangaande kleine werven te herzien;
  • bij de volgende actie meer systematisch processen-verbaal op te stellen (minstens bij herhaalde vaststelling);
  • de sector (of deelsectoren die meer betrokken zijn bij kleine werven) te benaderen om tot een actieplan te komen.

De volgende bliksemactie is gepland in de loop van de maand september.
 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens