NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Naar één statuut voor arbeiders en bedienden

17-07-2013

Op vrijdag 5 juli 2013 is een compromistekst bereikt in het dossier arbeiders-bedienden na onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgevers, samen met minister van Werk Monica De Coninck. Het kernkabinet heeft dat compromis maandag 8 juli 2013 bevestigd.
Na decennialange discussie wordt dus een oplossing voorgesteld om de discriminatie tussen de statuten van arbeiders en bedienden weg te werken.

Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden was een relict uit het verleden. Dat wordt nu duidelijk doorbroken. Met dit compromis wordt het ontslagrecht gemoderniseerd.

Krachtlijnen

Het compromis bevat volgende krachtlijnen:

  1. Er komt één zelfde ontslagregeling voor alle werknemers. Er is geen onderscheid meer tussen arbeiders en bedienden.
  2. De reeds verworven rechten op een opzegtermijn blijven behouden. Vanaf 2014 worden de opzegtermijnrechten verder opgebouwd volgens de nieuwe regels.
  3. Het recht op outplacement wordt aanzienlijk uitgebreid. Zo wordt meer ingezet op het vinden van een nieuwe job na ontslag. 
  4. Het principe van de motiveringsplicht bij ontslag wordt ingevoerd. 
  5. De carenzdag wordt afgeschaft. Tegelijk komen er meer controles om misbruiken tegen te gaan. Arbeiders zullen dan net als bedienden hun eerste ziektedag betaald krijgen.
  6. Er wordt een aantal maatregelen genomen om de kostenverhoging ten gevolge van de nieuwe opzeggingsregeling voor de werkgevers te verzachten. Dit gebeurt hoofdzakelijk door de verschuiving van bestaande budgetten.

Wat nu?

De compromistekst is een instrument dat als leidraad zal dienen voor het wetgevend werk dat noodzakelijk is voor de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden.
Die wetgeving zal ingaan op 1 januari 2014 en wordt zo snel mogelijk uitgewerkt. De bevoegde administratie is aan het werk gezet en werkgroepen met de sociale partners zullen regelmatig bijeenkomen.
Andere elementen van het dossier arbeiders bedienden, zoals de regeling van het vakantiegeld, zullen door de sociale partners (werkgevers en werknemersorganisaties) in overleg worden geregeld. Zij sluiten daarvoor aan op eerdere onderhandelingen daarover. 

Vragen?

Om op concrete vragen voor meer informatie over deze tekst te kunnen ingaan is het momenteel te vroeg. Eerst dient de tekst omgezet te worden in wetgeving. Voor begin 2014 zou dit moeten afgerond zijn.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens