NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Versterking opleidingsfonds voor de opleiding en toeleiding van werklozen en leefloners naar jobs in de dienstenchequesector

22-07-2013

Via het Opleidingsfonds dienstencheques wenst de federale regering de opleidingsinspanningen in de dienstenchequesector te ondersteunen. Het fonds kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke erkende dienstencheque-onderneming. Een erkende dienstencheque-onderneming kan dat bedrag ontvangen indien ze goedgekeurde opleidingen organiseert voor haar dienstenchequewerknemers.
Deze wijziging heeft tot doel te investeren in de opleiding van werkzoekenden en leefloners die in de dienstenchequesector intreden. Sedert augustus 2012 moet per kwartaal immers 60% van de dienstencheque-werknemers, die door een exploitatiezetel van een erkende onderneming nieuw aangeworven worden, uitkeringsgerechtigde volledige werkloze en/of gerechtigde op een leefloon zijn.

Er wordt in de reglementering daarom een nieuwe bepaling ingevoegd waardoor een dienstencheque-onderneming een forfaitair bedrag van € 150 kan ontvangen indien een werknemer uit die 60%-doelgroep binnen de drie maanden na de indiensttreding een opleidingstraject van minimum negen uren volgt. Als het opleidingstraject minimum achttien uren duurt, heeft de onderneming recht op € 350.

Het opleidingstraject (van negen of achttien uur) moet bestaan uit externe opleidingen die vooraf door de vertegenwoordiger van de minister van Werk zijn goedgekeurd. Het opleidingstraject voor nieuwe werknemers zal worden uitgebreid met interne opleidingen na een voorstel van de sociale partners over een degelijke controle voor deze opleidingen.
Op die manier komt deze wijziging tegemoet aan de verhoogde opleidingsbehoeften die de dienstencheque-ondernemingen kennen sinds de invoering van de 60%-regel.

Los daarvan verhoogt het wijzigingsbesluit de compensatie voor het loon van de dienstenchequewerknemer bij interne en externe opleidingen met € 1,90 per uur. De intentie is om die tegemoetkoming zo opnieuw in balans te brengen met de reële loonkosten. Dat bedrag is niet meer aangepast sinds 2007.

Deze maatregelen zullen de benutting van het opleidingsfonds versterken maar het toegekende budget niet overschrijden.

Bron: persbericht van het cabinet van de Minister van Werk

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens