NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De werkbonus zal automatisch toenemen bij elke indexering van het minimumloon

22-07-2013

Op voorstel van Monica De Coninck, Minister van Werk, en Laurette Onkelinx, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven voor het koninklijk besluit tot wijziging van de wetten van 1999 en 2000 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van de sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen.

Laatste stap in de hervorming van de werkbonus


Ter herinnering, de werkbonus laat werknemers met een laag inkomen (minder dan 2.380 EUR bruto) toe minder sociale bijdragen te betalen.

De betrokken werknemers konden reeds in april laatstleden al van een verhoging van deze bonus genieten: voor werknemers met een minimumloon bedroeg deze toename 9 euro, wat jaarlijks een nettoverhoging van het loon met 75 euro betekent.

Wij zetten de hervorming verder: vanaf 1 januari van volgend jaar wordt de werkbonus automatisch geïndexeerd. Dit betekent concreet dat de werkbonus van de werknemers met een laag salaris bij elke indexering van het minimumloon automatisch zal toenemen: voor de werknemers met het minimumloon zal de verhoging 4 euro per maand bedragen.

De tussenkomst van de sociale zekerheid voor de netto waardestijging van het salaris van werknemers met een laag inkomen zal dus stijgen van 726 miljoen in 2012 naar 886 miljoen in 2014. 

Bron: persbericht van het kabinet van de Minister van Werk

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens