NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Lancering website « meereerlijkwerk.be »

23-07-2013

Vandaag hebben Minister van Werk Monica De Coninck en staatsecretaris voor fraudebestrijding John Crombez de website « meereerlijkwerk.be » gelanceerd.

John Crombez: “Oneerlijke concurrentie maakt een billijke concurrentiepositie voor onze bonafide bedrijven onmogelijk. Daarom maakt de regering een prioriteit van maatregelen die ongelijke loon- en arbeidsvoorwaarden moeten wegwerken.

Monica De Coninck: “De loonkost is eveneens een belangrijke bekommernis voor de werkgevers. We merken ook dat bepaalde doelgroepen het extra moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Naast een algemene loonkostenverlaging, zijn er daarom ook zeer doelgerichte bijdrageverminderingen in het leven geroepen.

Veel maatregelen zijn nieuw of werden onlangs versterkt. Het is daarom belangrijk om deze positieve en concrete maatregelen helder te communiceren aan alle geïnteresseerden.
Op initiatief van de minister van werk en de staatssecretaris voor fraudebestrijding, met de medewerking van de minister van sociale zaken, werd daarom een speciale website gecreëerd, « meereerlijkwerk.be » waarop alle maatregelen overzichtelijk staan gebundeld :

  • De structurele lastenverlaging en versterking ervan sinds 1/4/2013 ;
  • De verlaging van de sociale bijdragen voor de eerste aanwervingen ;
  • De versterking van de verlaging van de loonkost bij de aanwerving van laaggeschoolde jongeren ;
  • De verlaging van de sociale bijdragen voor 50-plussers ;
  • De verlaging van de sociale bijdragen voor mentors.

Anderzijds zijn er heel wat maatregelen die de fraude in al zijn vormen bestrijden :

  • De hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van de lonen, sociale en fiscale schulden ;
  • Maatregelen voor de Horeca ;
  • Nieuwe detacheringsrichtlijn – Terbeschikkingsstelling ;
  • Maatregelen tegen schijnzelfstandigheid.
Alle nuttige informatie, aanpassingen aan de wetgeving, besluiten in uitvoering, bedragen en simulaties van voorbeelden zullen op de site beschikbaar zijn. Via verschillende linken zullen bezoekers nog meer gespecialiseerde websites kunnen terugvinden. De nieuwe maatregelen zullen dus vanaf nu beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen die daar belang bij heeft.

Bron: persbericht van het kabinet van de Minister van Werk

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens