NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Herstructureringsdossier Ford goedgekeurd

13-09-2013
Na een unaniem positief advies van de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties in de commissie voor het “Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag” (SWT), heeft minister van Werk Monica De Coninck op 12 september het herstructureringsdossier van Ford Genk goedgekeurd.
Werknemers die op het ogenblik van de sluiting 52 jaar zijn, komen daardoor in aanmerking voor SWT.
Werkloosheid met bedrijfstoeslag of het vroegere “brugpensioen” is geen pensioen maar een systeem waarbij de ontslagen werknemers een werkloosheidsuitkering krijgen (zoals elke werkzoekende) die wordt aangevuld met een toeslag betaald door de werkgever. Op die toeslag worden bijdragen geheven die recent verhoogd werden. De betrokkenen moeten actief zoeken naar een nieuwe job en ingaan op werkaanbiedingen. Ze kunnen de toeslag behouden als impuls bij hertewerkstelling ter compensatie van het loonverlies door een verminderde anciënniteit in een nieuwe job.
Vlaams Minister Philippe Muyters, bevoegd voor de activering van de werkzoekenden, keurde reeds de in het herstructureringsplan voorziene begeleidende maatregelen goed.
Minister De Coninck heeft in gesprekken met de directie en vakbonden steeds benadrukt dat een sociaal plan in de eerste plaats gericht moet zijn op hertewerkstelling met voldoende aandacht voor opleiding en begeleiding naar werk. De minister heeft steeds duidelijk gemaakt dat SWT alleen een sluitstuk kan zijn van zo’n sociaal plan en dat extra investering in opleiding een voorwaarde is .
De minister is dan ook tevreden dat Ford Genk daarom samen met de vakbonden, bovenop de wettelijk verplichte afspraken omtrent outplacement, een vormings- en opleidingsplan voor 2013-2014 uitwerkte. Hierdoor krijgen de betrokken werknemers al begeleiding en opleiding nog voor de ingang van het ontslag .
De federale regering besliste in het regeerakkoord om de minimumleeftijd voor SWT te verhogen naar 60 jaar en 40 jaar anciënniteit. Voor bedrijven in herstructurering is de leeftijd vanaf 2013 opgetrokken van 50 naar 55 jaar. Enkel voor grote herstructureringen, indien een volledige afdeling of technische bedrijfseenheid volledig wordt gesloten, is nog voorzien in een overgangsperiode (52.5 jaar in 2013, 53 jaar in 2014, …).
De directie van Ford Genk kondigde de sluiting van de fabriek aan in het najaar van 2012 en valt daardoor nog onder de oude regeling.
Minister De Coninck drukt haar respect uit voor de gedupeerde werknemers van Ford Genk, die ondanks de inleveringen op hun loon de voorbije jaren en de emotioneel moeilijke omstandigheden toch voluit tot de laatste dag blijven werken voor Ford. Ze bewijzen daarmee dat ze liefst van al zouden kunnen blijven werken en ook nu zo snel mogelijk terug elders aan de slag willen gaan.
Monica De Coninck: “Ik deel de bezorgdheid rond 50-plussers die niet langer actief zijn op de arbeidsmarkt en roep dan ook de bevoegde begeleidingsdienst en werkgevers op, om oudere werknemers blijvend kansen te geven op de arbeidsmarkt.

 Bron: persbericht van het kabinet van de Minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens