NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Versterking Activa maatregel

09-10-2013

Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en koopkracht - beleidsdomein Werk


De regering heeft een reeks maatregelen aangenomen in het kader van het pact voor competitiviteit en werk. Wat betreft het beleidsdomein Werk gaat het onder meer om een versterking van de activa maatregel. 

Versterking van de activa maatregel in de strijd tegen de jongerenwerkloosheid


We kampen momenteel met een hoge jeugdwerkloosheid. Vooral voor laaggeschoolde jongeren dreigt het nog al eens mis te lopen. We zien echter ook dat na twee jaar op de arbeidsmarkt, de handicap van het ontbreken van een diploma bijna is weggewerkt. Daarom zetten we erg in op het toeleidenvan die jongeren naar een eerste baan. Met de uitbreiding van de Activa-maatregel zetten we nog verder in op het verlagen van de loonkosten voor deze doelgroep.
Het Activa plan werd eerder dit voorjaar al eens versterkt.Sinds 1 juli 2013 kunnen jongeren voortaan tot 27 jaar gebruik maken van deze regeling en dit gedurende drie jaar (in plaats van gedurende 15 maanden en tot 25 jaar voorheen).

Op initiatief van Monica De Coninck is nu beslist om de activa maatregel bijkomend te versterken. Concreet betekent dit dat laaggeschoolde jongeren nu in aanmerking komen tot hun 30 jaar (ipv 27 jaar nu) en dat ze zes maanden werkzoekende moeten zijn (ipv 12 maanden).

Een deel van de werkloosheidsuitkering (500€) wordt omgezet in een werkuitkering, en de werkgever krijgt een bijkomende bijdragevermindering van 500 euro per maand. Op die manier krijgt de jonge werknemer een volwaardig loon dat ook voor de werkgever betaalbaar is. Dankzij deze maatregel is de maandelijkse verlaging van de loonkost voor laaggeschoolde jongeren 1000€. De loonkost per uur is in bepaalde gevallen zo lager dan 10€, soms zelfs tot 7€.

Deze versterking biedt niet alleen meer kansen aan jongeren maar zorgt tevens voor meer competitiviteit van onze bedrijven.

Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens